Kontaktinfo grunneier
Andreas Vårheim 
Tlf. 413 04 462
Epost rostavatn@gmail.com